Có 29432 liên kết đã được tạo
Hướng dẫn cài đặt iPA trên iPhone/iPad/iPod

Để cài đặt iPA thông qua CodeVN, vui lòng thực hiện theo các bước sau.

  • Bước 1:

    Bấm vào nút Cài đặt màu XANH trên trang web.

  • Bước 2:

    Xác nhận việc cài đặt ứng dụng bằng cách bấm vào "Cài đặt" (Install).

  • Bước 3:

    Nếu file iPA không phải nguyên bản tải từ iTunes và đã được SIGN, vui lòng vào Cài đặt -> Cài đặt chung -> Quản lý thiết bị -> Bấm vào tên chứng chỉ sau đó bấm Xác minh ứng dụng.

Một số câu hỏi thường gặp

Tại sao không thể cài đặt ứng dụng?

Liên kết tồn tại trong bao lâu?

Liên kết tồn tại cho đến khi nào trang web ngừng hoạt động.

Trang web có hỗ trợ SIGN iPA hay không?

Chúng tôi chỉ hỗ trợ tạo liên kết cài đặt trực tiếp trên iOS/iPadOS.