NRO YUI

Vui lòng sử dụng iPhone/iPad/iPod truy cập để cài đặt.

Sao chép liên kết và chia sẻ cho bạn bè.
NRO YUI
Tên
2.2.5
Phiên bản
18/12/2022
Ngày tạo
Một số câu hỏi thường gặp

Tại sao không thể cài đặt ứng dụng?

Liên kết tồn tại trong bao lâu?

Liên kết tồn tại cho đến khi nào trang web ngừng hoạt động.

Trang web có hỗ trợ SIGN iPA hay không?

Chúng tôi chỉ hỗ trợ tạo liên kết cài đặt trực tiếp trên iOS/iPadOS.