NRO YUI

Cài đặt (v.2.2.5)

Vui lòng sử dụng iPhone/iPad/iPod truy cập để cài đặt.

Sao chép liên kết và chia sẻ cho bạn bè.
Tên
NRO YUI
Phiên bản
2.2.5
Ngày tạo
18/12/2022
Một số câu hỏi thường gặp
a. Chứng chỉ đã bị thu hồi.
b. File iPA không phải nguyên bản từ iTunes và chưa được SIGN.
c. File iPA bị lỗi hoặc không hỗ trợ phiên bản iOS/iPadOS mà bạn đang sử dụng.
d. Link iPA mà bạn cung cấp không phải là link direct (trực tiếp).
Liên kết tồn tại cho đến khi nào trang web ngừng hoạt động.
Chúng tôi chỉ hỗ trợ tạo liên kết cài đặt trực tiếp trên iOS/iPadOS.
- Nếu file iPA nguyên bản từ App Store (tức là cần Apple ID để kích hoạt) thì bạn có thể truy cập https://bundleid.codevn.net để tìm Bundle ID.
- Nếu file iPA đã được decrypt, iPA mod... thì bạn có thể truy cập https://ipatool.codevn.net/ipa-parser/ và upload file iPA để xem Bundle ID.